CORPORATE 2021-11-10T19:16:46+00:00

ประวัติความเป็นมาของ WAS

งานบริการของเรา

แพลตฟอร์มการคัดเลือกพนักงาน
(Candidate Sourcing)
การโฆษณา
(Advertising)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการของเรา

WAS ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้ามีต้นทุนในการบริหารจัดการแรงงานที่แน่นอน ช่วยแบ่งเบางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยทีมนักบริหารงานมืออาชีพหลายสาขา เราเข้าใจในความแตกต่างของลูกค้าแต่ละราย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน มุ่งหวังให้บุคลากรในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาจ้างแรงงาน (DISPATCHING)

เหมาจ้างแรงงาน (dispatching) เป็นการรับเหมาแรงงานภาคการผลิต ด้วยการสรรหาบุคลากรฝ่ายผลิตเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งแรงงานที่มีทักษะและไม่มีทักษะ รวมถึงพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะทาง เช่น พนักงานขับรถฟอร์กลิฟต์ รถยกสูง RT ช่างเชื่อมโลหะ พนักงานตรวจสอบคุณภาพ และอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ประกอบการ

เหมาจ้างทำของ (OUTSOURCING)

เหมาจ้างทำของ (Outsourcing) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจต่างๆ อีกทั้งอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนต่างชาติที่มาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยรับจ้างผลิตให้กับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ขนส่ง ลำเลียง
เป็นต้น

ลูกค้าของเรา

คณะกรรมการบริหาร

MR. TOHRU KOIZUMI
Executive Director

MR. MANABU KASHIMA
Executive Director

MR. WEERACHAI NGARMDEEVILAISAK
Executive Director

MR. SONGKRAN NUANPLAB
Executive Director

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก้าวข้ามปีที่ 13 ที่เราดำเนินธุรกิจผ่านความท้าทายและความสำเร็จ ณ ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดของประเทศไทย  สำหรับ เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น นั้น เราได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการบริหาร ผู้จัดการและพนักงาน สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งบทพิสูจน์และกำลังใจอันสำคัญที่ผลักดันให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นในปัจจุบัน

การก้าวต่อไปบนเส้นทางการเติบโตยิ่งๆขึ้นในอนาคตนั้น เราได้รับ ข้อมูล การคาดการณ์จากหลายแหล่งว่า ช่วงเวลาต่อจากนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายที่ภาคธุรกิจ อาจได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและลบสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มรุนแรงและรวดเร็วรอบด้าน ทั้งทางธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจบริการการจ้างงานนั้นจะมีผลกระทบอย่างมากเช่นกัน สำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ของ เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น คือ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิรูปองค์กรเพื่อต่อยอดการพัฒนาการให้บริการซึ่งเราเริ่มทำมาสักระยะ ตอกย้ำความเชื่อมั่น สรรสร้างความมั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ที่เคียงคู่เคียงข้างตลาดแรงงาน เพื่อแสวงหาความสำเร็จที่ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์และคุณค่าในการก้าวสู่การความเป็นผู้นำของเรานั้นได้ถูกสรุปไว้ดังนี้

“ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกับลูกค้าและพนักงาน เพื่อการก้าวสู่ความ เป็นผู้นำด้านบริการแรงงานของประเทศไทย ในยุคแห่งการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมอนาคต 4.0 ”

  • คนคุณภาพ (Right People)
  • เวลาที่ถูกต้อง (Right Time)
  • ราคาที่แข่งขันได้ (Right Price)
  • อนาคตที่มั่นคง (Right Future)

เราขอขอบคุณ ทุกโอกาสทางธุรกิจ ทุกโอกาสในการทำงานร่วมกัน  เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น อาจไม่ใช่บริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับทุกๆคน เพราะสิ่งที่เราอยากเป็นคือพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุด เพื่อนที่พร้อมสร้างความก้าวหน้าในอนาคตร่วมกับท่าน  เราจะรักษาคุณภาพ พัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคงของธุรกิจ สำหรับตลาดแรงงานในประเทศไทยต่อไป

สารจากเจ้าหน้าที่บริหาร

WAS คือ   บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด เป็น บริษัทในเครือของ บริษัท นิกเก้น โททัล ซอร์สซิ่ง จำกัด
นิกเก้น โททัล ซอร์สซิ่ง เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านบุคลากรแก่ลูกค้าในแต่ละสาขาธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงภาพรวมเกี่ยวกับ “ความคุ้มค่าสำหรับธุรกิจและคนทำงาน”และ ไม่เพียงแต่ในประเทศญี่ปุ่น แต่ยังมีการขยายธุรกิจมายังต่างประเทศอย่าง บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด เอง ก็เป็นธุรกิจให้บริการทางบุคลากรเช่นกัน

จุดแข็ง คือ  จุดแข็งของพวกเรา คือ การนำทุกประสบการณ์ด้านการให้บริการบุคลากรจากญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ ไม่ใช่เพื่อการบริหารหน้างานอย่างอ้อมๆ แต่เราเน้นการบริหารทางตรงซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างกับเจ้าอื่น เรารับรู้ถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากบริการเดิมอย่างเหมาจ้างแรงงาน เหมาจ้างทำของ และบริการจัดหาบุคลากรแล้ว เราขอนำเสนอเพิ่มเติมในด้านโซลูชั่นที่ครอบคลุม ซึ่งใช้จุดแข็งในการบริหารจัดการหน้างาน ที่พวกเราทุ่มเทใส่ใจในแต่ละวัน
ไม่ใช่เพียงแต่คำพูด แต่เราขอสัญญาว่าจะรักษาคำสัญญาด้วยการกระทำ เพื่อความไว้วางใจและการเพิ่มลูกค้าที่ยอมรับเราในฐานะพาร์ทเนอร์ระยะยาว นี่คือเป้าหมายของเราในปัจจุบัน

การเติบโตในฐานะบริษัท  เส้นทางของบริษัท ไม่ใช่เส้นทางที่สวยงามและราบรื่น ผมคิดว่าการสร้างเส้นทางนั้นให้คงอยู่ไว้ถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา
เป็นเพราะอะไรล่ะ? การเดินบนเส้นทางที่ถูกกำหนด และถูกปูไว้พร้อมสรรพแล้ว จะถูกดูดกลืนไปกับกระแสของเวลาและสภาพแวดล้อมรอบข้าง ทั้งยังไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ และไม่สามารถเติบโตได้ในฐานะบริษัท การที่จะเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้นั้น จะต้องสร้างเส้นทางโดยการลองผิดลองถูกหลายครั้ง และหลงเหลือเส้นทางนั้นไว้ อีกทั้งการสร้างสรรค์เส้นทางใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญ

การเติบโตของพนักงาน  สำหรับบริษัทผู้ให้บริการด้านบุคลากรเช่นเรา จำเป็นต้องมุ่งสู่ “ความเป็นมืออาชีพ” ในด้านต่างๆเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อการนั้น ผมหวังว่าพนักงานแต่ละท่านจะสามารถคิด หาคำตอบ แก้ไขปัญหาและรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ แม้ว่าปัญหานั้นจะใหญ่ แต่เพราะเกิดปัญหาจึงทำให้มนุษย์เติบโต การแก้ไขปัญหาจะเชื่อมกับความสามารถที่แท้จริง และความสามารถที่แท้จริงนั้นจะนำไปสู่ความมั่นคงสูงสุดในชีวิต อย่าหวาดกลัวการเปลี่ยนแปลง มาร่วมกันลองทำสิ่งใหม่ๆ คว้าโอกาสที่ดี และชนะไปด้วยกันเถอะครับ!

บริษัท มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด

  • เพื่อนครับ เพื่อนที่เป็นคู่คิด ผู้ฟังและพร้อมจะเข้าใจปัญหาของเรา เพื่อจะหาทางแก้ไขร่วมกัน
  • แนะนำในสิ่งที่เราอาจจะไม่ถนัดและพร้อมจะสนับสนุนสิ่งที่เราทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จ
  • Flexibility ความยืดหยุ่นในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมไปด้วยกันแบบเป็น Partner จริงๆ เพราะว่าทุกวันนี้ด้วยความต้องการของธุรกิจความคล่องตัวมาพร้อมกับความพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีหลายๆ อย่างที่เป็นสูตรสำเร็จ ได้ผลมาแล้วในอดีตอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ได้ผลสำหรับวันนี้ ทั้งในเรื่องการนำ Technology และเครื่องมือการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้การสื่อสารภายในทีมทั่วถึงและชัดเจนขึ้นการเป็น Solution provider ที่มี Flexibility ที่สูงทำให้ตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  • 2.1 มีทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบประการณ์ รวมทั้งอุปกรณ์ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย

ความคิดเห็นจากลูกค้า (ชาวญี่ปุ่น)

  • ได้รับการซัพพอร์ตที่รวดเร็วจากเจ้าหน้าที่HR Coordinatorหน้างาน มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ของท่านนั้นดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีแผนผังการบริหารงานที่ชัดเจน มีการแชร์ข้อมูลให้กับฝ่ายบริหาร ถึงแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือปัญหา ก็ไว้วางใจที่จะฝากให้บริษัทช่วยรับมือหากเป็นไปได้ก็อยากเป็นคู่ค้าในฐานะพาร์ทเนอร์ระยะยาวครับ
  • WAS เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikken Total Sourcing ที่ญี่ปุ่น ทำให้รู้สึกถึงเสน่ห์การบริหารสไตล์ญี่ปุ่นอย่างชัดเจน เป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามสัญญา และทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับทางเรา จากผลงานที่ผ่านมา ทำให้เรามีความไว้วางใจใน WAS ครับ

พื้นที่ให้บริการ

กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
อยุธยา
สระบุรี
นครราชสีมา
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
ชลบุรี
ระยอง