WAS World Asia Solution
Nikken

เกี่ยวกับ WAS : Milestone

2551 - 2557

จุดเริ่มต้น: บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด หรือ WAS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานในกลุ่มลูกค้างานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า และได้ขยายพื้นที่บริการครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยในหลายจังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ในปัจจุบัน

2558 - 2561

ขยายธุรกิจ: ปี 2558 บริษัท นิคเคน โทเทิล ซอร์สซิ่ง อิงค์ (Nikken Total Sourcing Inc.) บริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างเหมาแรงงาน และบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ WAS จึงได้เริ่มเจรจาเพื่อขยายธุรกิจในประเทศไทยร่วมกัน และในปี 2559 WAS ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนิคเคน โทเทิล ซอร์สซิ่ง อิงค์ สู่ทศวรรษใหม่ของการพัฒนาธุรกิจด้านแรงงานในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและสร้างมาตรฐานการให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ระดับสากล

2562 - 2565

บทพิสูจน์: สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากวิกฤติโรคระบาด COVID-19 เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของ WAS ที่ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก WAS ได้ให้ความช่วยเหลือพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) จนทำให้ธุรกิจของ WAS สามารถเติบโตสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจในช่วงภัยพิบัติ นี่คืออีกหนึ่งช่วงของวิกฤติที่เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคมาได้อีกครั้ง หลังจากวิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อปี 2554

ปัจจุบัน

การพัฒนาสู่อนาคต: WAS ไม่หยุดที่จะปรับตัวและพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ก้าวทันสถานการณ์ของโลกอนาคต เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการเพิ่มทักษะของคนทำงาน เราตั้งเป้าหมายจะเป็นคู่ค้า ผู้ให้บริการซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับคู่ค้าของเราในทุกภาคอุตสาหกรรม

Hito

สัญลักษณ์ “人” ประกอบด้วยเส้นสองเส้น ที่เป็นตัวแทนของคนสองคนที่สนับสนุนและตอบสนองซึ่งกันและกันซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของเรา

Peoples

เรารวม “人” ไว้ที่ตรงกลางของโลโก้ WAS เป็นตัวแทนของ “คน” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจของเรา

บริการของเรา

งานบริการเอ้าท์ซอร์ส
งานบริการจัดหาพนักงาน
งานบริการให้คำปรึกษา
แพลตฟอร์มการรับสมัครงาน

Our Value

WAS มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด นี่คือเสียงจากลูกค้าบางส่วนของเรา

งานบริการเอ้าท์ซอร์ส
Dispatching Services

งานซ่อมบำรุงด้านต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม

ให้บริการจัดส่งทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการออกแบบงานระบบ งานบริการติดตั้ง และงานซ่อมบำรุงด้านต่างๆในส่วนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม


งานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบ

ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าและการสร้างมาตรฐานระดับสูงให้กับบริษัท ด้วยทีมงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์ตรงด้านภาคการผลิตและโรงงานอุตสาหกรรม


งานบริการบัญชีเงินเดือน

ให้บริการด้านการจัดทำระบบเงินเดือนทั่วประเทศ ช่วยสนับสนุนการลดต้นทุนและงานเอกสารขององค์กรด้วยทีมงานของเราที่มีประสบการณ์ตรงเฉพาะด้าน

งานบริการจัดหาพนักงาน
Outsourcing Services

งานสรรหาบุคลากรจำนวนมาก

ให้บริการด้านงานสรรหาบุคลากรจำนวนมากตามความต้องการของลูกค้า


งานจัดส่งบุคลากร

ให้บริการสร้างดาต้าเบสหรือฐานข้อมูล รวมถึงบริหารจัดการด้านงานสรรหา ทดสอบทักษะผู้สมัครงาน สัมภาษณ์ ตรวจประวัติด้านต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมผู้สมัครก่อนจัดส่งบุคลากรเข้าทำงาน


งานรับเหมาจ้างบุคลากร

ให้บริการที่เหนือกว่าด้วยการจัดส่งทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สำหรับกระบวนการต่างๆในสายงานเฉพาะทางในแต่ละทักษะแรงงานและในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

งานบริการให้คำปรึกษา
Outsourcing Services

การฝึกอบรมและการประเมินทดสอบทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำงาน

รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถและเสริมสร้างทักษะให้บุคลการของคุณในทุกระดับงาน ด้วยโปรแกรมและการประเมินที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรม


การลดต้นทุน

บริการให้คำปรึกษาด้านการลดต้นทุน ด้วยความรู้ความชำนาญของเราในรูปแบบการพัฒนาพนักงานผ่านระบบ “KAIZEN” and “KATA MODEL”


ระบบแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ

เร่งความสำเร็จของคุณด้วยระบบแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์สำหรับการผลิต ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของท่านพร้อมการดูแลและให้คำปรึกษาตลอดโครงการจากผู้เชี่ยวชาญจากเรา

แพลตฟอร์มการรับสมัครงาน
Outsourcing Services

แพลตฟอร์มการรับสมัครงาน

ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลพนักงานและการสมัครงานออนไลน์ เพื่อการค้นหาผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพ

Contact our team: Mr. Chanon Lueangrueangroj 02.108.2559 Ext. 200

ลูกค้าของเรา

Daikin Logo
Denso Logo
Toshiba Logo
Hino Logo
Sony Logo
Shopee XPress Logo
SCG Logo
Shopee Logo
Toyota Logo
Seagate Logo
Mars Logo
Honeywell Logo

ผู้บริหาร

WAS Executive Director Photo
Mr.Daisuke Shiramizu
Executive Director
WAS Executive Director Photo
Mr.Weerachai Ngarmdeevilaisak
Executive Director
WAS Executive Director Photo
Mr.Songkran Nuanplab
Executive Director & CEO
WAS Executive Director Photo
Mr.Masato Yoshida
Executive Director & Executive Officer
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก้าวข้ามปีที่ 15 ที่เราดำเนินธุรกิจผ่านความท้าทายและความสำเร็จ ณ ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดของประเทศไทย สำหรับ เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น นั้น เราได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น กรรมการบริหาร ผู้จัดการและพนักงาน สิ่งเหล่านี้เป็นทั้งบทพิสูจน์และกำลังใจอันสำคัญที่ผลักดันให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นในปัจจุบัน

การก้าวต่อไปบนเส้นทางการเติบโตยิ่งๆขึ้นในอนาคตนั้น เราได้รับ ข้อมูล การคาดการณ์จากหลายแหล่งว่า ช่วงเวลาต่อจากนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายที่ภาคธุรกิจ อาจได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและลบสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มรุนแรงและรวดเร็วรอบด้าน ทั้งทางธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจบริการการจ้างงานนั้นจะมีผลกระทบอย่างมากเช่นกัน สำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ของ เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น คือ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิรูปองค์กรเพื่อต่อยอดการพัฒนาการให้บริการซึ่งเราเริ่มทำมาในระยะนึงแล้ว เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่น สรรสร้างความมั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เรามีความตั้งใจที่จะร่วมก้าวเดินเคียงคู่เคียงข้างสนับสนุนและร่วมพัฒนาตลาดแรงงานในภูมิภาค ดังนั้น เพื่อแสวงหาความสำเร็จที่ยั่งยืน เราสรุปวิสัยทัศน์และคุณค่าในการก้าวสู่การบทบาทการเป็นผู้นำของเรา สรุปดังนี้

"สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกับลูกค้าและพนักงาน เพื่อการก้าวสู่ความ เป็นผู้นำด้านบริการแรงงานทักษะของประเทศไทย ในยุคแห่งการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมอนาคต"

 • คนคุณภาพ (Right People)
 • เวลาที่ถูกต้อง (Right Time)
 • ราคาที่แข่งขันได้ (Right Price)
 • อนาคตที่มั่นคง (Right Future)

เราขอขอบคุณ ทุกโอกาสทางธุรกิจ ทุกโอกาสในการทำงานร่วมกัน เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น อาจไม่ใช่บริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับทุกๆคน เพราะสิ่งที่เราอยากเป็นคือพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุด เพื่อนที่พร้อมสร้างความก้าวหน้าในอนาคตร่วมกับท่าน เราจะรักษาคุณภาพ พัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคงของธุรกิจ สำหรับตลาดแรงงานในประเทศไทยต่อไป

คุณสงกรานต์ นวลพลับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากเจ้าหน้าที่บริหาร

WAS คือ

บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท นิกเก้น โททัล ซอร์สซิ่ง จำกัด นิกเก้น โททัล ซอร์สซิ่ง เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านบุคลากรแก่ลูกค้าในแต่ละสาขาธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงภาพรวมเกี่ยวกับ “ความคุ้มค่าสำหรับธุรกิจและคนทำงาน” และ ไม่เพียงแต่ในประเทศญี่ปุ่น แต่ยังมีการขยายธุรกิจมายังต่างประเทศอย่าง บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด เอง ก็เป็นธุรกิจให้บริการทางบุคลากรเช่นกัน

จุดแข็ง คือ

จุดแข็งของพวกเรา คือ การนำทุกประสบการณ์ด้านการให้บริการบุคลากรจากญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ ไม่ใช่เพื่อการบริหารหน้างานอย่างอ้อมๆ แต่เราเน้นการบริหารทางตรง ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างกับเจ้าอื่น เรารับรู้ถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า นอกจากบริการเดิมอย่างเหมาจ้างแรงงาน เหมาจ้างทำของ และบริการจัดหาบุคลากรแล้ว เราขอนำเสนอเพิ่มเติมในด้านโซลูชั่นที่ครอบคลุม ซึ่งใช้จุดแข็งในการบริหารจัดการหน้างาน ที่พวกเราทุ่มเทใส่ใจในแต่ละวัน ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด แต่เราขอสัญญาว่าจะรักษาคำสัญญาด้วยการกระทำ เพื่อความไว้วางใจและการเพิ่มลูกค้าที่ยอมรับเราในฐานะพาร์ทเนอร์ระยะยาว นี่คือเป้าหมายของเราในปัจจุบัน

การเติบโตในฐานะบริษัท

เส้นทางของบริษัท ไม่ใช่เส้นทางที่สวยงามและราบรื่น ผมคิดว่าการสร้างเส้นทางนั้นให้คงอยู่ไว้ถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา เป็นเพราะอะไรล่ะ? การเดินบนเส้นทางที่ถูกกำหนด และถูกปูไว้พร้อมสรรพแล้ว จะถูกดูดกลืนไปกับกระแสของเวลาและสภาพแวดล้อมรอบข้าง ทั้งยังไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ และไม่สามารถเติบโตได้ในฐานะบริษัท การที่จะเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้นั้น จะต้องสร้างเส้นทางโดยการลองผิดลองถูกหลายครั้ง และหลงเหลือเส้นทางนั้นไว้ อีกทั้งการสร้างสรรค์เส้นทางใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญ

สำหรับบริษัทผู้ให้บริการด้านบุคลากรเช่นเรา จำเป็นต้องมุ่งสู่ "ความเป็นมืออาชีพ" ในด้านต่างๆเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อการนั้น ผมหวังว่าพนักงานแต่ละท่านจะสามารถคิด หาคำตอบ แก้ไขปัญหาและรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ แม้ว่าปัญหานั้นจะใหญ่ แต่เพราะเกิดปัญหาจึงทำให้มนุษย์เติบโต การแก้ไขปัญหาจะเชื่อมกับความสามารถที่แท้จริง และความสามารถที่แท้จริงนั้นจะนำไปสู่ความมั่นคงสูงสุดในชีวิต จงอย่าหวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง มาร่วมกันลองทำสิ่งใหม่ๆ คว้าโอกาสที่ดี และชนะไปด้วยกันเถอะครับ!

มาซาโตะ โยชิดะ
เจ้าหน้าที่บริหาร

ความคิดเห็นจากลูกค้า

บริษัทด้านธุรกิจอาหาร สัญชาติอเมริกัน

 • เพื่อนครับ เพื่อนที่เป็นคู่คิด ผู้ฟังและพร้อมจะเข้าใจปัญหาของเรา เพื่อจะหาทางแก้ไขร่วมกัน
 • แนะนำในสิ่งที่เราอาจจะไม่ถนัดและพร้อมจะสนับสนุนสิ่งที่เราทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จ

 • Flexibility ความยืดหยุ่นในการทำงานและแก้ปัญหาร่วมไปด้วยกันแบบเป็น Partner จริงๆ เพราะว่าทุกวันนี้ด้วยความต้องการของธุรกิจความคล่องตัวมาพร้อมกับความพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีหลายๆ อย่างที่เป็นสูตรสำเร็จ ได้ผลมาแล้วในอดีตอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ได้ผลสำหรับวันนี้ ทั้งในเรื่องการนำ Technology และเครื่องมือการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้การสื่อสารภายในทีมทั่วถึงและชัดเจนขึ้นการเป็น Solution provider ที่มี Flexibility ที่สูงทำให้ตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

บริษัทด้านขนส่งและโลจิสติกส์ สัญชาติไทย

 • เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการประกอบอาชีพ และมีความยุติธรรมกับผู้ว่างจ้าง

 • มีทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบประการณ์ รวมทั้งอุปกรณ์ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย

ความคิดเห็นจากลูกค้า (ชาวญี่ปุ่น)

 • ได้รับการซัพพอร์ตที่รวดเร็วจากเจ้าหน้าที่HR Coordinatorหน้างาน มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ของท่านนั้นดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีแผนผังการบริหารงานที่ชัดเจน มีการแชร์ข้อมูลให้กับฝ่ายบริหาร ถึงแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือปัญหา ก็ไว้วางใจที่จะฝากให้บริษัทช่วยรับมือ หากเป็นไปได้ก็อยากเป็นคู่ค้าในฐานะพาร์ทเนอร์ระยะยาวครับ

 • WAS เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Nikken Total Sourcing ที่ญี่ปุ่น ทำให้รู้สึกถึงเสน่ห์การบริหารสไตล์ญี่ปุ่นอย่างชัดเจน เป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามสัญญา และทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับทางเราจากผลงานที่ผ่านมา ทำให้เรามีความไว้วางใจในWASครับ

พื้นที่ให้บริการ

 • กรุงเทพมหานคร
 • สมุทรปราการ
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • ระยอง
 • ปทุมธานี
 • อยุธยา
 • สระบุรี
 • นครราชสีมา